romaversitas.org.mk

Настани

Повик за подготовка на основна студија

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” со поддршка на Канцеларија за ромски иницијативи – Будимпешта, Фондација отворено општество, во рамките на Барвалипе-Македонија, подготвителна фаза за подготовка на Програма за лидерство насочена кон Роми со завршено високо образование, објавува повик за подготовка на основна студија.

  Повик за подготовка на основна студија.pdf

Повеќе...

Повик за доставување на коментари на Предлог - Декларација за Стратешките интереси на Ромите во Република Македонија

Групата за Заложба и Единство на Ромите во Република Македонија Ве информира дека во претходниот период, различни групи – претставници на политички партии,  граѓанскиот сектор, бизнисмени, лингвисти, историчари, студенти и алумни, вработени во јавната администрација, ромската заедница и ромски медиуми, разговараа и дебатираа за своите интереси, приоритети и заеднички заложби на Ромите во Република Македонија. Како резултат беше изготвена и Декларација за Стратешки интереси на Ромите во Република Македонија.

Со цел поголем опфат и видување на пошироката јавност за овој значаен документ Ве повикуваме да дадете придонес со Ваши мислења и ставови по однос на овој документ.

На следниот линк може да пристапите до: Предлог - Декларација за Стратешките интереси на Ромите во Република Македонија

Ве молиме Вашите коментари да ги доставите најдоцна до 03.04.2018 (вторник), 16:00 часот, во посебен документ, со реферирање на кој дел се однесуваат Вашите дополнувања на следната електронска пошта: zalozba.za.edinstvo.romi@gmail.com

Повеќе...

Студентите се стекнаа со техники за ефективно и ефикасно учење

Деветнаесет студенти беа дел од еднодневната работилница „Техники за ефективно и ефикасно учење“. Студентите учеа за психолошкиот однос кон учењето, за стресот и стравот од неуспех, како и за тоа што е учење, фактори за учење, знаење, како се создава и кои видови знаење постојат, меморија, но и заборавање. Учеа за методите на памтење и мнемонички технички на памтење,  стилови и насоки за учење. Освен теоретскиот дел, тие имаа натпревар за применa на мнемонички техники и разни вежби поврзани со знаењето и креативноста.

Повеќе...

Ромаверзитас со повик за микроистражувачки проекти

Тим од најмалку двајца студенти/алумни и ментор може да аплицира за грант за микроистражувачки проекти на најновиот повик на здружението на граѓани „Ромаверзитас“. Апликанти може да бидат само учесниците на една од двете веќе одржани работилници од модулот за Техники за микроистражување.

Со овој повик, Ромаверзитас обезбедува поддршка студентите Роми да стекнат дополнителни знаења, вештини и практична работа за подготвување и спроведуваање на истражувања, да ги надградат своите способности за критична анализа и пишување и со нивниот истражувачки труд, да влијаат врз унапредување на состојбите опфатени со истражувањето.

Повеќе...

Се одржа првата работилница за истражувачка работа

Кои се истражувачките фази и како се изработува нацрт истражување, како се формулира проблем, што се научни а што ненаучни методи, како се селектира примерок за истражување и теми поврзани со етиката во истражувањето, беа дел од темите кои се обработија на работилницата „Основи на истражувачка работа – акциски истражувања“.

На работилницата учествуваа 14 студенти и Ромаверзитас алумнисти, како дел од модуот „Техники на истражување“. Работилницата се одржи на 10 февруари 2018 година, од страна на професор д-р Николина Кениг од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Повеќе...

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.8
 
  Линк од електронски весник
Контакт

 ул. 11 Октомври бр. 8/1-2, 1000 Скопје

 www.romaversitas.org.mk

office@romaversitas.org.mk

 Romaversitas Macedonia

 Romaversitas Macedonia

Проектен тим

 

Силхан Саитов, проектен менаџер

076 22 55 68

silhan.saitov@romaversitas.org.mk

 

Фикрија Таирпроектен координатор

076 44 37 73

seara.sulejman@romaversitas.org.mk

 

Ален Умерпроектен асистент

075 20 30 64

alen.umer@romaversitas.org.mk

 

СТРАТЕШКА ДИСКУСИЈА

Заложба за единство на Ромите во Република Македонија

Целта на стратешкиот разговор и меѓусебниот дијалог на темата е всушност дискусија за вложување и ветување за Единство и Заложба околу содржината на Декларацијата за стратешките цели и интереси на Ромите во Република Македонија.

Позадина-и-агенда-МК.pdf

Background-and-agenda-EN.pdf

 

Повик за работна стипендија

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” со поддршка на Канцеларија за ромски иницијативи – Будимпешта, Фондација отворено општество во рамките на Барвалипе-Македонија, подготвителна фаза за подготвување на Програма за лидерство насочена кон дипломирани студенти Роми, објавува повик за работна стипендија.

Повик за работна стипендија

 

Мобилни ромски книги

Mладинска размена во рамките на програмата Млади во акција

Проектот "Мобилни ромски книги" е младинска размена организирана во рамките на програмата Млади во акција (Nr2017- 3-TR01-KA105-048556), со финансиска поддршка од Европската комисија, која ќе се спроведува во Медитеранската федерација за здруженија на Ромите / Мерсин / Турција, помеѓу 5 април - 14 април 2018 година.

Повик за младинска размена

 

Повик за ангажирање на три лица за туторска поддршка

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” објавува повик за ангажирање на три лица за туторска  поддршка на деца за стекнување и унапредување на основни вештини – кои што се потребни во образовниот систем, во рамки на проектот „Од замисла до реализација – Модел за вистинско вклучување во образование“ финансиран од Европската унија, под-грант на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите „ во рамките на ИПА Програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015,  EuropeAid/151569/DD/ACT/MK.

javen oglas za tutori.pdf

 

Повик за проектен асистент

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за проектен асистент кој ќе работи во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“. Проектот е  финансиран од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Пријавувањето за повикот за проектен асистент е најдоцна до 14 февруари 2018.

Повик за проектен асистент

 

Повик за ментор за јавни говорници

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за пријавување на ментор кој ќе ги менторира јавните говорници за ораторските настапи по повод одбележување на 8 април – Меѓународниот ден на Ромите во академската 2017/18 година во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“. Проектот е  финансиран од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Пријавувањето за повикот за повик за јавни говорници за 8 април е најдоцна до 11 февруари 2018 година.

Повик за ментор за јавни говорници

 

Повик за стручно лице за професионална ориентација и кариерно планирање

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2017/2018 година во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Пријавувањето за повикот за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2017/2018 година е најдоцна до 11 февруари 2018 година. 

Повик за стручно лице за професионална ориентација и кариерно планирање 

 

Повик за јавни говорници

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за пријавување на матуранти, студенти и дипломирани лица за јавни говорници на теми поврзани со Ромите, за ораторски настапи за одбележување на 8 април – Меѓународниот ден на Ромите во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“. Проектот е  финансиран од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

 

Пријавувањето за повикот за повик за јавни говорници за 8 април е најдоцна до 11 февруари 2018 година.

Повик за јавни говорници

 

 

„За мене РОМАВЕРЗИТАС претставува организација која им дава континуирана подршка на средношколците и студентите Роми, за нивниот личен развој и градење на нивниот академски профил, преку инволвираноста во разни едукативни работилници, проекти и други можности кои ги нуди организацијата.“

 

 Сабина Рустемовска, Медицински факултет, УКИМ

 

 

„РОМАВЕРЗИТАС за мене преставува одлична можност за лично надоградување и полесен начин до остварување на нашите цели, како и место за споделување на моето знаење на поголема колективна група од заедницата.“

 

Селвије Мустафи, Факултет за јазици, култури и комуникација, УЈИЕ

 

Повик за тутори во академската 2017/18 година

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” во рамки на проектот “Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“ објавува повик за пријавување во база на тутори за одржување на туторски часови за одреден наставен предмет за студенти Роми на додипломски студии на државните и приватните универзитети во Република Македонија. Проектот е целосно поддржан од страна на Ромскиот образовен фонд (РЕФ), Будимпешта.

Пријавените тутори ќе бидат регистрирани во базата на тутори за академската 2017/2018 година и ќе бидат понудени за туторски ангажман во текот на академската 2017/2018 година само доколку студентите Роми во нивното барање за туторство не предложат тутор или нивниот предложен тутор не ги исполнува условите за тутор.

Повик за тутори во академската 2017/18 година

 

Повик за вклучување во активностите на проектот

Повикот за вклучување во активностите на проектот “Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, дава можност на сите редовни матуранти Роми, студенти и дипломирани Роми/РОМАВЕРЗИТАС Алумни на додипломски студии од државните и приватните универзитети во Република Македонија да се пријават за вклучување во активностите на проектот. Овој проект е финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Повик за вклучување во активностите на проектот

 

Ромаверзитас реакција

Реакција во однос на Ромите вработени во јавна и државна администрација и дадената изјава во медиумите од страна на премиерот г. Зоран Заев

rekacija_na_romaversitas.PDF

 

„Да не заборавиме“ и „Геноцидот врз Ромите да се спомне и да не се повтори“