romaversitas.org.mk

Документи

Наслов на документот Преземи
Стратешки план на Ромаверзитас 2019 - 2023
Статут
Наративен извештај за 2017
Завршна сметка за 2016
Завршна сметка за 2017

Донатори

Соработници

Видео