romaversitas.org.mk

Заврши проектот „Биди дел од заедницата – дебатирај!“

Преку овој проект е зголемен бројот на студенти Роми кои се вклучуваат во креирањето на политиките за ромските зааедници. Студентите сакаат да се вклучат за да се користат нивните знаења и вештини и да го добијат потребниот статус во општеството како важен чинител во процесот на одлучување.

Повеќе...

Реализираните дебати ги постигнаа нивните очекувања

Со спроведувањето на дебати преку проектот „Биди дел од заедницата - дебатирај!“, дебатерите се стекнаа со подготвеност да преземаат предизвик да проучуваат теми од многубројни извори, па со љубопитност и критичко размислување да изготвуваат говори за разновидни социјални и политички прашања.

Повеќе...

Дебата на тема „Изборите на жените Ромки“

На 17 февруари (недела) 2019 година во 17.00 чaсот во просториите на хотел Континентал се оддржа дебата како дел од проектот „Биди дел од заедницата - дебатирај!“ на Ромаверзитас, финансиран од Фондација Отворено Општество-Македонија.

Дебатата беше на теза „Вредностите на ромската заедница ја ограничуваат жената Ромка во нејзините избори“.

Повеќе...

Дебата на теза „Мала е подршката која ја добиваат жените Ромки во намалување на семејното насилство“.

Во просториите на хотел „Континентал“ на 17 февруари (недела) 2019 година се оддржа петтата дебата како дел од проектот „Биди дел од заедницата - дебатирај!“ на Ромаверзитас, финансиран од Фондација Отворено Општество-Македонија.

Дебатата беше на теза „Мала е подршката која ја добиваат жените Ромки во намалување на семејното насилство“.

Повеќе...

Рамковниот договор и ромската заедница

На 24.12.2018 во просториите на АРМ во Скопје се одржа третата дебата од страна на студентите Роми кои говореа на тезата  „Ромите не ги остварија придобивките од Рамковниот договор според правичната застапеност “. Оваа дебата е дел од проектот „Биди дел од заедницата – дебатирај“ на организацијата Ромаверзитас, проект финансиран од Фондација Отворено Општество-Македонија.

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео