romaversitas.org.mk

Средба на ЗГ Ромаверзитас со IT компанијата Netcetera за отварање можоност за соработка во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Посета на саемот за вработување во Скопје, во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Националан настан за креирање на политики за Роми во областа на образование и вработување „ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ РОМИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Ромскиот образовен фонд (РЕФ) во соработка со партнерските организации Ромаверзитас, Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце и Ромски ресурсен центар на 12 Април 2019 година во Skopje city hall, го оргаанизираа  настанот за креирање политики за Роми во областа на образование и вработување „Предизвици и можности за децата и младите Роми“. Настанот е организиран во рамките на проектот "Зголемени образовни можности за студенти и млади Роми во Западен Балкан и Турција", спроведуван од страна на РЕФ и финансиран од Европската Унија.

Повеќе...

Договорена соработка на ЗГ Ромаверзитас со Општина Шуто Оризари

На средбата со Градоначалникот Курто Дудуш и други претставници на Општината, беа презентирани проектните активности во рамките на проектите „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“,  и „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“ кои се дел од регионалниот проект „Зголемени образовни можности за студенти и млади Роми во Западен Балкан и Турција“, спроведуван од Ромскиот образовен фонд  (РЕФ) финансиран од Европска Унија.

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео