romaversitas.org.mk

Конкурс за доделување стипендии за студенти Роми во академската 2019/20 - ПРОДОЛЖЕН

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“ финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), објавува КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ на 5 СТИПЕНДИИ ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ РОМИ ЗАПИШАНИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС И ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ И ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе...

Ромаверзитас со два практиканти во Општина Шуто Оризари во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ во рамките на проектот "Зголемување на пристапот и учеството на студентите  Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"  овозможи практиканство на два студенти во Општина Шуто Оризари. Практикантите во период од два месеци имат можност одблизу да се запознаат со работењето на оваа институција.  

Повеќе...

Посета на саемот за вработување во Скопје, во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Средба на ЗГ Ромаверзитас со IT компанијата Netcetera за отварање можоност за соработка во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Договорена соработка на ЗГ Ромаверзитас со Општина Шуто Оризари

На средбата со Градоначалникот Курто Дудуш и други претставници на Општината, беа презентирани проектните активности во рамките на проектите „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“,  и „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“ кои се дел од регионалниот проект „Зголемени образовни можности за студенти и млади Роми во Западен Балкан и Турција“, спроведуван од Ромскиот образовен фонд  (РЕФ) финансиран од Европска Унија.

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео