romaversitas.org.mk

Ромаверзитас со два практиканти во Општина Шуто Оризари во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ во рамките на проектот "Зголемување на пристапот и учеството на студентите  Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"  овозможи практиканство на два студенти во Општина Шуто Оризари. Практикантите во период од два месеци имат можност одблизу да се запознаат со работењето на оваа институција.  

Повеќе...

Средба на ЗГ Ромаверзитас со IT компанијата Netcetera за отварање можоност за соработка во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Договорена соработка на ЗГ Ромаверзитас со Општина Шуто Оризари

На средбата со Градоначалникот Курто Дудуш и други претставници на Општината, беа презентирани проектните активности во рамките на проектите „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“,  и „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“ кои се дел од регионалниот проект „Зголемени образовни можности за студенти и млади Роми во Западен Балкан и Турција“, спроведуван од Ромскиот образовен фонд  (РЕФ) финансиран од Европска Унија.

Повеќе...

Посета на саемот за вработување во Скопје, во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Националан настан за креирање на политики за Роми во областа на образование и вработување „ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ РОМИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Ромскиот образовен фонд (РЕФ) во соработка со партнерските организации Ромаверзитас, Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце и Ромски ресурсен центар на 12 Април 2019 година во Skopje city hall, го оргаанизираа  настанот за креирање политики за Роми во областа на образование и вработување „Предизвици и можности за децата и младите Роми“. Настанот е организиран во рамките на проектот "Зголемени образовни можности за студенти и млади Роми во Западен Балкан и Турција", спроведуван од страна на РЕФ и финансиран од Европската Унија.

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео