romaversitas.org.mk

Повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ финансиран од Европската Унија, објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади.

Повеќе...

РОМАВЕРЗИТАС - ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ: СОРАБОТКА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ЛОКАЛНА МЛАДИНСКА СТРАТЕГИЈА

Здружението на граѓани ,,РОМАВЕРЗИТАС’’ – Скопје, во рамки на проектот ,,Активни и вклучени млади’’, потпиша меморандум за соработка со Општина Шуто Оризари. Целта на воспоставената соработка е да се поттикнат младите да бидат активни за младински прашања, да бидат активно инволвирани во процесите за креирање на младински политики и да бидат континуирано поддржани при нивното вмежување на форми на младинско организирање. 

Повеќе...

Вклучени и активни млади

Донатори

Соработници

Видео