romaversitas.org.mk

Продолжување на повикот за учество во работна група во рамки на проектот ,,Вклучени и активни млади''

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393 - 661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија

Повеќе...

Продолжување на повикот за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади во рамки на проектот ,,Вклучени и активни млади''

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади во рамки на проектот: „Вклучени и активни млади“,

Повеќе...

Повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ финансиран од Европската Унија, објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади.

Повеќе...

Повик за учество во работна група

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија објавува „Повик за работна група

Повеќе...

РОМАВЕРЗИТАС - ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ: СОРАБОТКА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ЛОКАЛНА МЛАДИНСКА СТРАТЕГИЈА

Здружението на граѓани ,,РОМАВЕРЗИТАС’’ – Скопје, во рамки на проектот ,,Активни и вклучени млади’’, потпиша меморандум за соработка со Општина Шуто Оризари. Целта на воспоставената соработка е да се поттикнат младите да бидат активни за младински прашања, да бидат активно инволвирани во процесите за креирање на младински политики и да бидат континуирано поддржани при нивното вмежување на форми на младинско организирање. 

Повеќе...

Вклучени и активни млади

Донатори

Соработници

Видео