romaversitas.org.mk

Спроведени Работилници за кариерно светување во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Соработка на ЗГ Ромаверзитас со Меѓународниот Аеродром ТАВ - Скопје

Во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европска Унија, проектниот тим оствари средба со Меѓународниот Аеродром ТАВ - Скопје за започнување на соработка во рамките на проектот.

Повеќе...

Средба за потпишување на договори со селектираните ментори кои ќе работат со матуранти Роми во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

На ден 23.04.2019 година во просториите на здружението на граѓани „Ромаверзитас“ се одржа средба со селектираните ментори кои ќе бидат ангажирани да работат со матуранти Роми во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“.

Повеќе...

Договорена е соработка на ЗГ Ромаверзитас со Зружение на млади правници

Во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европска Унија, проектниот тим оствари средба со Здружение на Млади Правници за започнување на соработка во рамките на проектот.

Повеќе...

Ромаверзитас со поддршка на 107 млади Роми

Повеќе од сто млади Роми, студенти и средношколци, станаа стипендисти на Здружението „Ромаверзитас“ со што се вклучија во проектот за зголемување на нивото на квалитетно образование и личен развој. 

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео