romaversitas.org.mk

Конкурс за доделување стипендии за ученици Роми во учебната 2019/20 - ПРОДОЛЖЕН

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“ финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), објавува КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 25 СТИПЕНДИИ НА РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ РОМИ ЗАПИШАНИ НА ЈАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе...

Ромаверзитас со два практиканти во ЈЗУ „13 Ноември“ во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на средношколци Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Ромаверзитас со два практиканти во ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија.

Повеќе...

Спроведени Работилници за кариерно светување во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани Ромаверзитас  во рамките на проектите "Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд" и "Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"

Повеќе...

Одржана Летна школа за професионален развој во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Ромаверзитас Македонија како партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ),во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на средношколците Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд“, финасиран од Европска Унија, во период од 1 до 4 јули во Струга, организираше летна школа.

Повеќе...

Соработка на ЗГ Ромаверзитас со Меѓународниот Аеродром ТАВ - Скопје

Во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европска Унија, проектниот тим оствари средба со Меѓународниот Аеродром ТАВ - Скопје за започнување на соработка во рамките на проектот.

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео