romaversitas.org.mk

Вклучени и активни млади

Повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ финансиран од Европската Унија, објавува повик за ангажирање на експерт за изготвување на локална стратегија за млади.

 

Povik za ekspert 23082019.pdf

Вклучени и активни млади

Донатори

Соработници

Видео