romaversitas.org.mk

Конкурси

Повик за стручно лице кое ќе испорача курс по ромски јазик, историја и култура за академската 2018/2019 година

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ објавува повик за стручно лице кое ќе испорача курс по ромски јазик, историја и култура, со цел зголемување на информираноста на студентите Роми за ромскиот јазик, историја и култура, зајакнување на нивниот ромски идентитет, како и воспоставување на позитивни практики за учење и негување на ромскиот јазик, историја, култура и идентитет во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Povik-za-stuchno-lice-za-isporaka-na-kurs-po-romski-jazik.pdf

Донатори

Соработници

Видео