romaversitas.org.mk

Конкурси

Повик за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2018/2019 година

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за стручно лице за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2018/2019 година, во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

 Povik-za-struchno-lice--za-profesionalna-orientacija-i-karierno-planiranje-na-maturanti-Romi-2019.pdf

Донатори

Соработници

Видео