romaversitas.org.mk

Конкурси

Повик за ангажирање на стручно лице за спроведување на активност кариерно советување на матуранти Роми за учебната 2018/2019 година

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија. 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, објавува повик за ангажирање на стручно лице за спроведување на активност кариерно советување на матуранти Роми за академската 2018/2019 година. 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови: 

  • Да имаат завршено соодветно образование; 
  • Да имаат работно искуство поврзано со професионална ориентација и кариерно советување; 
  • Да имаат добро познавање на педагошките пристапи на учење, методи и методологија на работа.

 Ogas za struchno lice za karierno sovetuvanje.pdf
 Predlog dizajn za aktivnost karierno sovetuvanje.docx

 

Донатори

Соработници

Видео