romaversitas.org.mk

Конкурси

Оглас за ангажирање на асистент за мониторинг

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, објавува повик за ангажирање на Асистент за мониторинг за спроведување на активностите туторство и менторство и професионален развој. Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови :

  1. Да имаат завршено минимум средно образование 
  2. Солидно познавање на пишан и говорен англиски јазик

Oglas-za-angaziranje-na-asistent-za-monitoring.pdf

Донатори

Соработници

Видео