romaversitas.org.mk

Публикации

 Ораторски настапи 2019 год.
 Ораторски настапи 2018 год.
 Ораторски настапи 2017 год.
 Алумни Ромаверзитас Алманах 2019
 Дипломирани Роми на додипломски студии во 2018 година, корисници на активностите на ЗГ Ромаверзитас

 „Предизвиците и перспективите на Ромите во Република Северна Македонија“ - Сублимирани говори од настанот одржан во Собранието на Република Северна Македонија на ден 8-ми Април 2019

 Препораки од петте дебати во проектот Биди дел од заедницата - Дебатирај!

 Ставови и мотиви на матурантите Роми за (не)продолжување на своето образование

 Проблемите и потребите на студентите Роми во првиот циклус на студии

 Аспирации, лидерски вештини и активизам кај студентите Роми

Донатори

Соработници

Видео