romaversitas.org.mk

Повик за учесници за летни курсеви за компјутери (учесници со средно образование)

Искористете го ова лето да научите нешто плус - стекнување на основни и напредни компјутерски вештини заради полесна транзиција на пазарот на труд. 

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на  Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Повеќе...

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА (учесници со средно образование)

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на средношколци Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Повеќе...

Повик за доставување на понуди за спроведување на курсеви по компјутерска едукација во рамките на проектот,, Зголемување на пристапот и учеството на средношколци Роми во образование и транзиција на пазарот на труд“

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ Ве поканува да доставите понуда за спроведување на курсеви по компјутерска едукација за програмите на Microsoft Word, Excel, Power Point и користење на интернет/меил, за основно и средно/напредно ниво.

Повеќе...

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА (учесници со високо образование)

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Повеќе...

Повик за доставување на понуди од хотели

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“за потребите на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на средношолците Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд“, го доставува следниот ПОВИК за доставување на понуди од хотели.

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео