romaversitas.org.mk

Повик за доставување на понуди за обучувачи за обука и подготовка на бизнис планови во рамки на проектот,, Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуги за обучувачи за подготовка на бизнис планови на гореспоменатиот проект на следните теми.

Повеќе...

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ, ПОВРЗУВАЊЕ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ПОТРЕБНИ ЗА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“, Ве поканува да аплицирате и да бидете дел од летната школа која што ќе се одржи во период од 25-29 Јуни во Јал, Влора во Албанија.

Повеќе...

Оглас за ангажирање на асистент за мониторинг

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Повеќе...

Повик за тутори за средно образование во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, објавува повик за ТУТОРИ кои ќе одржуваат туторски средби со средношколци Роми во четврта година кои се стипендисти во ракмите на проектот.

Повеќе...

Повик за ангажирање на стручно лице за спроведување на активност кариерно советување на матуранти Роми за учебната 2018/2019 година

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија. 

Повеќе...

Донатори

Соработници

Видео