romaversitas.org.mk

Ромаверзитас со повик за микроистражувачки проекти

Тим од најмалку двајца студенти/алумни и ментор може да аплицира за грант за микроистражувачки проекти на најновиот повик на здружението на граѓани „Ромаверзитас“. Апликанти може да бидат само учесниците на една од двете веќе одржани работилници од модулот за Техники за микроистражување.

Со овој повик, Ромаверзитас обезбедува поддршка студентите Роми да стекнат дополнителни знаења, вештини и практична работа за подготвување и спроведуваање на истражувања, да ги надградат своите способности за критична анализа и пишување и со нивниот истражувачки труд, да влијаат врз унапредување на состојбите опфатени со истражувањето.

Повеќе...

Повик за ангажирање на три лица за туторска поддршка на деца за стекнување и унапредување на основни вештини

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” објавува повик за ангажирање на три лица за туторска  поддршка на деца за стекнување и унапредување на основни вештини – кои што се потребни во образовниот систем, во рамки на проектот „Од замисла до реализација – Модел за вистинско вклучување во образование“ финансиран од Европската унија, под-грант на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите „ во рамките на ИПА Програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015,  EuropeAid/151569/DD/ACT/MK.

Јавен повик за тутори

Повик за работна стипендија

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” со поддршка на Канцеларија за ромски иницијативи – Будимпешта, Фондација отворено општество во рамките на Барвалипе-Македонија, подготвителна фаза за подготвување на Програма за лидерство насочена кон дипломирани студенти Роми, објавува повик за работна стипендија.

 povik_za_rabotna_stipendija.pdf

Мобилни ромски книги

Mладинска размена во рамките на програмата Млади во акција

Проектот "Мобилни ромски книги" е младинска размена организирана во рамките на програмата Млади во акција (Nr2017- 3-TR01-KA105-048556), со финансиска поддршка од Европската комисија, која ќе се спроведува во Медитеранската федерација за здруженија на Ромите / Мерсин / Турција, помеѓу 5 април - 14 април 2018 година.

Повеќе...

Повик за новинарски тим од студенти Роми за изработка на содржини во Рома Индекс Активизам ( Рома Индекс број 10,11 и 12)

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за новинарски тим од студенти Роми за изработка на содржини во Рома Индекс Активизам (Рома Индекс број 10, 11 и 12) во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“. Проектот е  финансиран од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Пријавувањето за повикот за новинарски тим од студенти Роми за Рома Индекс број 10,11 и 12 е најдоцна до 15 февруари 2018.

 Повик за новинарски тим  Рома Индекс број 10,11 и 12

Донатори

Соработници

Видео