romaversitas.org.mk

Новости

Спроведен интензивен летен курс за компјутери

Здружението на граѓани Ромаверзитас во рамките на проектот „Зголемени можности за образование на Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција“, финансиран од Европската унија, во период Јули - Август, спроведе интензивен летен курс за компјутери.

На курсот за компјутери спроведен од страна на Антон Софт, учесниците имаа можност да се стекнат со компјутерска едукација за основно и средно-напредно ниво на познавање на програмите Microsoft Word, Excell и Power Point и користење на интернет и емеил. Десетина средношколци од средното училиште во Шуто Оризари корисници на стипендија и двајца студенти се здобија со сертификат за завршен курс по компјутери.

Донатори

Соработници

Видео