romaversitas.org.mk

Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд

Одржана Летна школа за професионален развој во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Ромаверзитас Македонија како партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ),во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на средношколците Роми во образованието и транзиција на пазарот на труд“, финасиран од Европска Унија, во период од 1 до 4 јули во Струга, организираше летна школа.

 

Летната школа беше наменета за средношколци Роми каде имаа можност да се стекнат со знаења и вештини потребни за пазарот на труд (пишување на CV ,мотивациско писмо; управување со време) теми поврзани со вработување и самовработување, начини и механизми за отворање сопствен бизнис; и работни сесии посветени на подготовка на бизнис план. 

Целта беше зголемување на компетентноста на младите Роми заради полесна транзиција на пазарот на труд, и потикнување на претприемачкиот дух. Оваа летна школа овозможи стекнување на теоретски и практични знаења, многу дружење и заеднички моменти кои што потикнаа нови знаења и искуства.

Во летниот период неколку средношколци се вклучени во работни пракси кај работодавачи со кој што Ромаверзитас потпиша меморандум за соработка. Исто така дел од овие лица се вклучени и во менторска подршка за подготовка и развој на бизнис план.

Донатори

Соработници

Видео