romaversitas.org.mk

Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд

Националан настан за креирање на политики за Роми во областа на образование и вработување „ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ РОМИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

Ромскиот образовен фонд (РЕФ) во соработка со партнерските организации Ромаверзитас, Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце и Ромски ресурсен центар на 12 Април 2019 година во Skopje city hall, го оргаанизираа  настанот за креирање политики за Роми во областа на образование и вработување „Предизвици и можности за децата и младите Роми“. Настанот е организиран во рамките на проектот "Зголемени образовни можности за студенти и млади Роми во Западен Балкан и Турција", спроведуван од страна на РЕФ и финансиран од Европската Унија.

 

На настанот земаа учество претставници на власта, граѓански организации, меѓународни организации и други релевантни засегнати страни за инклузија на Ромите, со цел споделување искуства и практични знаења поврзани со образованието и вработувањето, согласно политичките реформи за вработување во Република Северна Македонија. Настанот, исто обезбеди можност за идентификување и дискусија за главните предизвици за затворање на јазот за ромските деца и непречена транзиција од образование кон вработување.

Настанот започна со воведни обраќања на Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Министерката Царовска истакна дека Министерство за труд и социјална политика направи освежување на системот, затоа што сите реформи кои ги реализираме се однесуваат најмногу на сиромашните граѓани. 

“Само 30 отсто од децата во Република Северна Македонија се опфатени во предучилишното образование, односно тоа значи и помал број вклучени деца Роми од 2,1 отсто. Затоа, одлучивме да го зголемиме капацитетот на прием на деца Роми во градинките, доколку го почитуваме нашиот човечки капитал како држава. Сите деца Роми, системски, ќе се вклучат во градинките и тоа ќе биде финансирано од државата. Ова е одличен старт за системско образование, за што имаме целосна поддршка од сите клучни чинители во државата и сме следени од меѓународната заедница“ , рече  Царовска.

Таа уште еднаш ги повика пратениците да ја изгласаат социјалната реформа бидејќи со неа конечно, државата ќе трансферира пари до најсиромашните.

Настанот продолжи со обраќање на Заменик министерот за образование и наука Петар Атанасов. Тој го започна својот говор со цитирање на изјавата на Премиерот на Република Северна Македонија „Владата на Република Северна Македонија има силна политичка волја за вистинска имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија и ќе се ангажира и понатаму за изедначување на степенот на вклученост и интеграција на Ромите“, рече Атанасов.

Атанасов  истакна „Што се однесува до силната политичка волја сметам дека во рамките на законите требада наоѓаме практични решенија, да ги кршиме пречките, да се стремиме за остранување на сите бариери и предрасуди и се она што не ни дава да одиме напред, да се бориме со нискиот социо-економски стандард со кои се соочуваат Ромите и да се надминат сите структурни нееднаквости“

Еден од многуте предлози кои ги истакна Петар Атанасов се однесуваше на тоа дека кабинетот на Заменик министерот за образование и наука, но и Министерството за образование и наука се отворени за соработка и очекуваат заедничко делување и решавање на проблемите со кои се соочуваат Ромите во областа на образованието.

Реџеп Али Чупи, координатор за вмрежување од РЕФ,  во неговото излагање ги најави наредните стратешки правци на Ромскиот Образовен Фонд за наредните 10 години. Тој вели „Мисијата и крајната цел на Ромскиот Образовен Фонд е да придонесе во намалување на јазот кај образовните резултати помеѓу ромите и не ромите. Организацијата поддржува квалитетни политики  во делот на образование и десеграција на дел од образовните системи“, вели Чупи.

Во однос реализирање на стратешките цели на РЕФ, Чупи вели „ Во наредниот период се надевам, заедно со државата во делот на предучилишно образование ќе ја зголемуваме мрежата на градинки и ќе го зголемиме бројот на вклучени деца Роми во градинки. Во основното образование повторно ќе го воведеме туторството и другите дополнителни активности  кои помагаат за успешно завршување на основното образование. Во делот на средно образование ќе продолжиме со стипендиите, а во високото образование, покрај финансиската поддршка, ќе се заложиме и за понатамошно вработување на веќе репродуцираниот наставнички кадар токму онаму каде што им е местото, односно во училиштата“

Програмата на настанот содржеше три главни сесии: Пристап до квалитетно образование за ромските деца: искуства од пракса и терен,  Вработување на млади Роми: Агенда за човечки развој за следната декада; и Структурни и политички промени за Роми во Северна Македонија: зголемување на соработката на национално ниво каде говорници беа претставници на власта, граѓански организации и меѓународни организации.

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео