romaversitas.org.mk

Конкурси

Повик за доставување на понуди за спроведување на курсеви по компјутерска едукација во рамките на проектот,, Зголемување на пристапот и учеството на средношколци Роми во образование и транзиција на пазарот на труд“

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ Ве поканува да доставите понуда за спроведување на курсеви по компјутерска едукација за програмите на Microsoft Word, Excel, Power Point и користење на интернет/меил, за основно и средно/напредно ниво.

 

Понудата треба да ги содржи следниве информации:

Povik-za-dostavuvanje-na-ponudi-za-sproveduvanje-na-kurs-za-kompjuterska-edukacija.pdf

Uslovi-za-rabota.pdf

Aneks-1-Finansiska-ponuda.docx

Aneks-2-Metodologija_Nastaven-plan.docx

Aneks-3-Ekspert.docx

Aneks-4-Izjava-za-ekskluzivnost-i-dostapnost.docx

Донатори

Соработници

Видео