romaversitas.org.mk

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

Ромаверзитас со практикант во Канцеларијата на Народниот правобранител

Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ овозможи практиканство на еден студент на правни студии во канцеларијата на Народниот правобранител на Република Северна Македонија, под менторство на Заменик Народната правобранителка г-ѓа Васка Бајрамовска Мустафа. Практикантот во период од два месеци има можност одблизу да се запознае со работењето на оваа институција односно со улогата и мандатот на Народниот правобранител како независна институција која ги штити уставните и законските права на граѓаните, а воедно и да ги зајакне своите лични и професионални капацитети.  

Оваа активност има за цел да ги поддржи студентите Роми и алумнистите на Ромаверзитас за стекнување знаења, вештини и искуство во рамки на одредени органи/институции и работни организации, кои ќе ги зголемат знаењата и искуствата на практикантите со цел да бидат подготвени да одговорат на потребите на пазарот на трудот во Република Северна Македонија. 

Практиканството е активност во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

 

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

Донатори

Соработници

Видео