romaversitas.org.mk

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

Студенти и алумнисти на Ромаверзитас се стекнаа со сертификат за успешно завршен курс по странски јазик

Вкупно 55 студенти и алумнисти на Ромаверзитас во Скопје, Битола, Штип, Куманово, Прилеп и Струмица посетуваа курс по странски јазик. Тие успешно го завршија курсот и се здобија со сертификати за познавање на одреден степен на странски јазик.

Курсевите се одвиваа во периодот февруари – јуни, 2019 година, каде што вкупно 43 студенти и 12 алумнисти корисници на проектот „Ромаверзитас – со поддршка за развој кон лични  и колективни еднакци пристапи и можности“ посетија курсеви по англиски или германски јазик, според нивните потреби. 

Целта на курсот по странски јазик е да им помогне на студентите Роми да ги подобрат нивните вештините за странски јазици, да се стекнат со одреден нов степен на странски јазик со кое ќе се зголеми нивниот пристап до информациите, нивното учество и искористеност на интернационалните програми и можности, како и зголемување на нивните можности за вработување и градење на кариера.

 

Курсот по странски јазик е во рамки на проектот „Ромаверзитас – со поддршка за развој кон лични  и колективни еднакци пристапи и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

Донатори

Соработници

Видео