romaversitas.org.mk

Работилница на тема: Комуникација со јавноста и новинарско изразување

На 22 Октомври 2016 беше одржана работилница на тема: Комуникација со јавноста и новинарско изразување во РОМАВЕРЗИТАС во Скопје. Со оваа работилница учесниците се запознаа со поимите информација, новост, вест и новинарство, со видовите медиуми и структура на медиуми. Покрај тоа, стекнаа знаења и вештини за вест, интервју, репортажа и други видови на новинарско изразување. Во попладневниот дел од работилницата учесниците се запознаа со поимот јавност и јавно мислење, кое беше основа за продуктивна интеракција и придонес на учесниците за концептот на електронското списание „Рома Индекс“. Учесниците, преку работа во групи и дискусија го изразија нивното размислување по однос на целта, содржината и уредувањето на „Рома Индекс“, електронското списание на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

Повеќе...

Работилница на тема: Техники за ефективно и ефикасно учење

На 24 Септември 2016 година беше одржана работилница на тема: Техники за ефективно и ефикасно учење, како една од работилниците за зајакнување на академските способности на студентите Роми во рамки на проектот „Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија“. 

Работилницата имаше за цел учесниците да се стекнат со:

  • познавање на техниките и стратегиите за ефикасно и ефективно учење
  • препознавање на својот стил на учење
  • запознавање со најзначајните современи методи за успешно учење
  • ослободување од стресот пред испит

    Повеќе...

Работилница на тема: Техники за академско пишување

На 11 Јули 2016 година беше одржана работилница на тема „Техники за академско пишување“, како една од работилниците за зајакнување на академските перформанси и вештини на студентите Роми, во рамки на проектот “Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија“.

Работилницата на тема „Техники за академско пишување“ имаше за цел да се запознаат студентите со техниките на пишување семинарски труд, есеј и научен труд, да ги применат стекнатите знаења во пишување на план за изработка на семинарски труд, есеј и научен труд и да ги применат стекнатите знаења и вештини во текот на нивното студирање.

Повеќе...

Информативна средба со студенти Роми во академската 2016/2017 година - Скопје

На 23 Септември 2016 година во Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС" во Скопје беше одржана информативна средба со студенти Роми кои досега не беа корисници на проектните активности. 

Целта на информативната средба беше да се информираат студентите Роми за Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС", за активностите на проектот, како и за отворениот повик за вклучување на студенти Роми во активностите на проектот „Ромаверзитас - академска и друга поддршка на студенти Роми во Македонија“ за академската 2016/2017 година.

Повеќе...

Доделени сертификати за успешно завршен курс по странски јазици во Скопје

На 27 Јуни 2016 година во Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје беа доделени сертификати за успешно завршен курс по странски јазици на студенти Роми кои студираат во Скопје, од кои 27 студенти Роми успешно завршија курс по Англиски јазик и 5 студенти Роми успешно завршија курс по Германски јазик.

Курсот по странски јазици беше реализиран во тримесечен период од страна на Центарот за странски јазици „ЛИНГВА ФРАНКА“.

Курсот по странски јазици е дел од Проектот „Ромаверзитас - академска и друга поддршка на студенти Роми во Македонија“ и има за цел да ги надгради индивидуалните знаења и вештини за странски јазици на студентите Роми.

Повеќе...

Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео