romaversitas.org.mk

Тродневен тренинг на тема: Раководење со проектен циклус и мобилизирање на средства

Од 21-23 Април 2017 беше одржан тродневен тренинг на тема: Раководење со проектен циклус и мобилизирање на средства. На оваа работилница присувствуваа студенти Роми од Скопје, Штип и Тетово кои се запознаа со концептот на подготовка на проект, проектни методологии и програми за поддршка и дефинирање на тема за развој на проект за специфична донаторска програма.

Анализата на главните проблеми/предизвици (Дрво на Проблеми), изработката на логичката рамка и можните стратегии за финансирање на проекти/активности на здруженија беа оставени за вториот и третиот ден од работилницата во кои учесниците поделени во групи работеа на анализа на реален проект. 

Повеќе...

Ромскиот народ - минатост, сегашност, иднина

На ден 07 Април 2017 се одржа настан за ораторски настапи на тема „Ромскиот народ - минатост, сегашност, иднина“ се со цел одбележување на Меѓународниот ден на Ромите - 8ми Април. 

На овој настан 7 говорници Роми говореа на различни теми кои се актуелни за Ромскиот народ денес, а се поврзани и со минатото, сегашноста и иднината на Ромите. 

По завршувањето на делот со говорите, се разви и богата дискусија со многубројната публика во Музејот на македонската борба во Скопје.

Во прилог проследете го фото албумот во кој сликите зборуваат сами за себе. Благодарност до говорниците, менторот Лазар Ѓуров и сите што земаа збор во делот со дискусијата од тимот на ЗГ „РОМАВЕРЗИТАС“.

Повеќе...

Одржана еднодневна работилница на тема: Ромски јазик, историја и култура

На 11 Март 2017 беше одржана еднодневна работилница на тема: Ромски јазик, историја и култура. На оваа работилница присувствуваа студенти Роми од Скопје, Штип и Тетово кои се запознаа со потеклото на јазикот на Ромите, основите на ромскиот јазик (народен и литературен), основните обележја на ромската култура и традиционалните културни вредности. 

Воедно, го изучија и патот на преселбата на Ромите со акцент на појаснувањето на патешествието на Ромите од Индија до сите делови на светот и приближување на историските придобивки на Ромите до помладата генерација.

Повеќе...

Работилница на тема: Идентитет и Ромско движење

На 18 Март 2017 беше одржана еднодневна работилница на тема: Идентитет и Ромско движење. На оваа работилница присувствуваа студенти Роми од Скопје, Штип и Тетово кои се запознаа со концептот на Идентитет и свесност за сам себе, разноликоста на идентитетот на една личност, факторите кои влијаат врз изградбата на личниот и колективниот идентитет како и површна анализа на етничкиот и политичкиот идентитет на Ромите во Македонија. При процесот на усвојувањето на сите горенаведени точки се дискутираше на табу теми од областа на етничкиот и политичкиот идентитет на Ромите во Македонија.

Повеќе...

Еднодневна работилница на тема: Презентациски вештини

На 25 Февруари 2017 беше одржана еднодневна работилница на тема: Презентациски вештини. На оваа работилница присувствуваа студенти Роми од Скопје, Штип и Тетово кои се запознаа со чекорите за подготвување на успешна презентација и ги совладаа вештините на еден успешен презентер. Во опуштена атмосфера студентите учеа за самостојно презентирање, групно презентирање и креирање на едноставна, јасна и интересна презентација како и нејзино поатрактивно презентирање се со цел задржување на вниманието на публиката.

Повеќе...

Ромаверзитас - академска и друга поддршка за студенти Роми во Македонија

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео