romaversitas.org.mk

Мелиса Кариман - Студент на приватниот универзитет СЕЕУ во Тетово

За мене РОМАВЕРЗИТАС претставува организација која им дава бескрајна  поддршка на студентите Роми, за нивното градење на нивниот академски профил, преку  разни едукативни работилници, проекти и други можности кои ги нуди организацијата. Лично за мене претставува одлична можност за академскиот развој лично надоградување и полесен начин до остварување на нашите цели, како и место за споделување на  знаења.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео