romaversitas.org.mk

Мелиса Кариман - Студент на приватниот универзитет СЕЕУ во Тетово

За мене РОМАВЕРЗИТАС претставува организација која им дава бескрајна  поддршка на студентите Роми, за нивното градење на нивниот академски профил, преку  разни едукативни работилници, проекти и други можности кои ги нуди организацијата. Лично за мене претставува одлична можност за академскиот развој лично надоградување и полесен начин до остварување на нашите цели, како и место за споделување на  знаења.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео