romaversitas.org.mk

Ферик Сулејманов, дипломиран менаџер по бизнис логистика, УГД

„Ромаверзитас“ за мене претставува меѓузависно вмрежување на различни профили на луѓе. Различни карактери, луѓе со различни гледишта на проблемите со кои се соочуваат Ромите, но со една заедничка цел - откоренување на негативните стереотипи и предрасуди со кои се соочуваат Ромите и претставување на вистинската слика за Ромите, односно „Ромаверзитас“ е гнездо каде професионално се надоградуваат образовани, дипломирани, алумни, интелектуалци - Роми.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео