romaversitas.org.mk

Ферик Сулејманов, дипломиран менаџер по бизнис логистика, УГД

„Ромаверзитас“ за мене претставува меѓузависно вмрежување на различни профили на луѓе. Различни карактери, луѓе со различни гледишта на проблемите со кои се соочуваат Ромите, но со една заедничка цел - откоренување на негативните стереотипи и предрасуди со кои се соочуваат Ромите и претставување на вистинската слика за Ромите, односно „Ромаверзитас“ е гнездо каде професионално се надоградуваат образовани, дипломирани, алумни, интелектуалци - Роми.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео