romaversitas.org.mk

Тања Крстевска - дипломиран социјален работник, постдипломец на Менаџмент на човечки ресурси во јавна аднистрација, при УКИМ

За мене Ромаверзитас претставува можност за учење, надоградување и капацитетите,соработка и размена на знаења и искуства меѓу студентите и алумните, како и место на кое што се собира и спојува ромската интелектуална маса која во иднинина треба да се насочи кон превземање на важни процеси кои се во интерес на заедницата а го засегаат и  општеството во кое живееме.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео