romaversitas.org.mk

Суда Дехари, апсолвентка на Педагошки факултет во Скопје

За мене Ромаверзитас преставува втор дом, бидејќи од таму научив како да се справам со проблемите воопшто. Тимот на вработените од Ромаверзитас е отворена врата каде што сите се гостопримливи и мили, тука се да им помогнат и мотивираат студентите како да ги решаваат проблемите на факултет и како полесно да се стекнат со знаења и вештини за да можат во иднина да застанат на свои нозе и да го гледаат светот со поинаква позитивна перспектива. Ромаверзитас овозможува студентите да имаат и неформално образование, односно со помош на активностите кои ги нуди самата организација им помага на студентите полесно да ги совладуваат вештините и знаењата, а покрај тоа и целта која сакаат да ја постигнат.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео