romaversitas.org.mk

Идриз Дурмиш, студент на Природно-математички факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува круцијален фактор за личен и професионален развој, надоградување, образување, како и дружење. Ромаверзитас помага во формирање на вистински академски граѓани со критичко размислување и делување во сите општествени сфери. Од друга страна, Ромаверзитас претставува широко отворена капија кон различни погледи, начини на размислување, но и дружење и формирање доживотни пријателства и од државата и од странство.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео