romaversitas.org.mk

Идриз Дурмиш, студент на Природно-математички факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува круцијален фактор за личен и професионален развој, надоградување, образување, како и дружење. Ромаверзитас помага во формирање на вистински академски граѓани со критичко размислување и делување во сите општествени сфери. Од друга страна, Ромаверзитас претставува широко отворена капија кон различни погледи, начини на размислување, но и дружење и формирање доживотни пријателства и од државата и од странство.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео