romaversitas.org.mk

Сонита Фејзовска, студентка на Педагошки факултет, УКЛО, Битола

Ромаверзитас за мене претставува одлична можност за лично надоградување и полесен начин до остварување на моите цели. Работилниците, неформалните дружби, обуките и дебатите се методот за моето проширување на знаење, вештини и техники за понатамошниот развој.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео