romaversitas.org.mk

Семра Берат, дипломиран економист на Универзитет за Туризам и Менаџмент во Скопје, запишана на мастер студии

Ромаверзитас за мене претставува одлична организација која на нас студентите Роми ни помага во текот на нашето студирање и по завршувањето.Која ни нуди, стипендии,курсеви, дебати, настани, техники при учењето,што ќе ми помогне во текот на моето студирање.Јас сум среќна што сум дел од Ромаверзитас и што запознав нови пријатели и стекнав многу знаења. 

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео