romaversitas.org.mk

Семра Берат, дипломиран економист на Универзитет за Туризам и Менаџмент во Скопје, запишана на мастер студии

Ромаверзитас за мене претставува одлична организација која на нас студентите Роми ни помага во текот на нашето студирање и по завршувањето.Која ни нуди, стипендии,курсеви, дебати, настани, техники при учењето,што ќе ми помогне во текот на моето студирање.Јас сум среќна што сум дел од Ромаверзитас и што запознав нови пријатели и стекнав многу знаења. 

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео