romaversitas.org.mk

Мухамед Ајваз, студент на постдипломски студии на политички науки и човекови права, ИСППИ, УКИМ

Ромаверзитас е сервис за студенти Роми кој нуди пакет на бесплатни услуги како на пример, туторство, менторство, курс по странски јазици, различни обуки за лично надоградување или накратко сето она што не го нуди формалното образование. Верувам дека во иднина, покрај градењето на капацитетите на студентите Роми, Ромаверзитас ќе се движи во насока на креирање на маса за политичко, институционално и правно застапување со цел менување и унапредување на состојбите на ромската заедница.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео