romaversitas.org.mk

Мухамед Ајваз, студент на постдипломски студии на политички науки и човекови права, ИСППИ, УКИМ

Ромаверзитас е сервис за студенти Роми кој нуди пакет на бесплатни услуги како на пример, туторство, менторство, курс по странски јазици, различни обуки за лично надоградување или накратко сето она што не го нуди формалното образование. Верувам дека во иднина, покрај градењето на капацитетите на студентите Роми, Ромаверзитас ќе се движи во насока на креирање на маса за политичко, институционално и правно застапување со цел менување и унапредување на состојбите на ромската заедница.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео