romaversitas.org.mk

Ферзије Асаноска, студентка на Економски факултет Прилеп, УКЛО

За мене организацијата РОМАВЕРЗИТАС претставува второ мое најголемо семејство. Зошто семејство? Таму ги пронајдов личностите што ги имаат и што ги делат сличните ставови и интереси што ги имам јас лично за развој на нашата ромска заедница. Таму ги сретнав личностите на кои што прв приоритет им е ромскиот народ, ромскиот идентитет, ромската традиција претставена преку ромската култура и јазик. Токму таму се наоѓаат личностите што можат да ми помогнат да ги остварам моите академски и животни цели како што е мојата идна кариера и нејзиниот развој.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео