romaversitas.org.mk

Хајдар Зекир, студент на ФЕИТ, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува еден тим кој им помага на студентите полесно да се соочат со обврските околу студирањето и полагање на испити. Во Ромаверзитас студентите имаат можност да се запознаат со нови студенти, да разменат многу информации, да си помагаат меѓусебе, да се дружат, да шират голем круг на друштво. Ромаверзитас дава можност за туторства и учење на странски јазици од кои студентите имаат голема корист. Се соработува со многу добри обучувачи кои оддржуваат многу корисни работилници каде што студентите се запознаваат со работи кои им се од корист и се стекнуваат со нови вештини после секоја работилница. Ромаверзитас им овозможува на студентите многу други активности кои се надвор од формалното образование каде студентите се дружат и им е забавно.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео