romaversitas.org.mk

Риан Ракип, студент на Правниот факултет при МИТ Универзитет

Пред се Ромаверзитас ја гледам како невладина организација создадена ОД РОМИТЕ ЗА РОМИТЕ чија цел е да им помогне на Ромите студенти.Но, иако Ромаверзитас воглавно е НВО за студентите,  ја поткрепува младината и ја гради иднината на ромското општество во повеќе сфери бидејќи како што се вели младината се нашата иднина. Младите студенти, дипломираните или идните студенти се помогнати во повеќе сфери, што го опфаќа нивното студирање но и ги поткрепува да одат понатаму. Преку работилници,семинари студентите научија многу работи кои ги користат не само во нивното учење, студирање туку и нивниот живот. Ромаверзитас ја гледам како фамилија, не само јас туку и сите студенти, бидејќи низ тешките моменти секогаш сме заедно и еден на друг си помагаме. Благодарам за Ромаверзитас.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео