romaversitas.org.mk

Риан Ракип, студент на Правниот факултет при МИТ Универзитет

Пред се Ромаверзитас ја гледам како невладина организација создадена ОД РОМИТЕ ЗА РОМИТЕ чија цел е да им помогне на Ромите студенти.Но, иако Ромаверзитас воглавно е НВО за студентите,  ја поткрепува младината и ја гради иднината на ромското општество во повеќе сфери бидејќи како што се вели младината се нашата иднина. Младите студенти, дипломираните или идните студенти се помогнати во повеќе сфери, што го опфаќа нивното студирање но и ги поткрепува да одат понатаму. Преку работилници,семинари студентите научија многу работи кои ги користат не само во нивното учење, студирање туку и нивниот живот. Ромаверзитас ја гледам како фамилија, не само јас туку и сите студенти, бидејќи низ тешките моменти секогаш сме заедно и еден на друг си помагаме. Благодарам за Ромаверзитас.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео