romaversitas.org.mk

Ариф Адеми, студент на Правен факултет, УКИМ

За мене Ромавезитас е место во кое младите (студенти) Роми имаат можност за дружба. но исто така и за професионален и личен напредок. Ромаверзитас за мене претставува многу повеќе од невладина организација поради љубезниот тим во кој што се млади личности кои лесно ги препознаваат потребите на младите и секогаш максимално се трудат за исполнување на истите.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео