romaversitas.org.mk

Сунај Демиров, студент на Економски факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува можност да ги споделувам и применувам моите знаења истовремено надоградувајќи ги, во фина тимска атмосфера.  

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео