romaversitas.org.mk

Сунај Демиров, студент на Економски факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува можност да ги споделувам и применувам моите знаења истовремено надоградувајќи ги, во фина тимска атмосфера.  

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео