romaversitas.org.mk

Мухаммед Етем, студент на Економски факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува едно семејство каде што секој поединец корисник на Ромаверзитас може да се надогради како професионално, исто така и лично. Освен активностите за професионално развивање, Ромаверзитас нуди една многу топла атмосфера за дружење, соработка и разменување на идеи помеѓу студентите, но и вработените во Ромаверзитас. Како студент мене Ромаверзитас ми помогна да се надоградам професионално, исто така и лично преку комуникација со други студенти и со вработените. 

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео