romaversitas.org.mk

Кенан Таир, студент на ФИНКИ, УКИМ

Простор за креативно изразување, чувство на вредност, припадност и можности кои го развиваат нашето неформално образование и ни помагаат да го завршиме формалното, ете ова за мене претставува РОМАВЕРЗИТАС.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео