romaversitas.org.mk

Кенан Таир, студент на ФИНКИ, УКИМ

Простор за креативно изразување, чувство на вредност, припадност и можности кои го развиваат нашето неформално образование и ни помагаат да го завршиме формалното, ете ова за мене претставува РОМАВЕРЗИТАС.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео