romaversitas.org.mk

Ајџан Маликоска, студентка на Медицински факултет, УКИМ

РОМАВЕРЗИТАС за мене претставува големо семејство каде сите заедно учиме, стекнуваме нови вештини, се надоградуваме и ги прошируваме нашите знаења. Место каде добиваме помош во надминувањето на потешкотиите со кои се соочуваме како студенти и поддршка  за реализација на нашите цели. Стекнување нови пријателства кои меѓусебно се поддржуваат во реализација на заеднички иницијативи за подобра иднина на ромската заедница.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео