romaversitas.org.mk

Ајџан Маликоска, студентка на Медицински факултет, УКИМ

РОМАВЕРЗИТАС за мене претставува големо семејство каде сите заедно учиме, стекнуваме нови вештини, се надоградуваме и ги прошируваме нашите знаења. Место каде добиваме помош во надминувањето на потешкотиите со кои се соочуваме како студенти и поддршка  за реализација на нашите цели. Стекнување нови пријателства кои меѓусебно се поддржуваат во реализација на заеднички иницијативи за подобра иднина на ромската заедница.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео