romaversitas.org.mk

Џенгис Бериша, дипломиран правник, МСУ - Битола

РОМАВЕРЗИТАС претставува здружение на РОМИ со ВИЗИЈА, место каде се сплотени студенти со интелектуален интегритет и организација со јасно зацртана визија. Несебичното вложување на секој поединечно од тимот и елитата од студенти придонесува кон можности за развој во правилна насока и правец, професионална надоградба на секој студент и етаблирање на секој од нас во општеството со силен ентузијазам. 

Младите студенти и алумнисти на РОМАВЕРЗИТАС под дејство на соработка, дисеминација и интеракција придружено со знаења, вештини и моќ воспоставуваат определена рамка, бидејќи водени од максимата за вклучување во сите општествени текови веруваат дека тоа може единствено да се постигне само со интервенции од страна на сите сегашни и идни студенти, како и алумнисти кои се смислата за модерното човештво.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео