romaversitas.org.mk

Емануел Мухаџери, студент на Филозофски факултет, УКИМ

РОМАВЕРЗИТАС за мене претставува одлична можност за лично надоградување на нашето знаење, можност за полесно достигнување на нашите цели. Место кадешто можеме да се дружиме со други образовани Роми и не-Роми кои со својата самодоверба успеваат да те охрабрат, место каде што споделуваме наше знаење и добиваме друго знаење, соба полна со љубов, почит и разбирање, место кое ќе ми остане во сеќавање. Би сакал еден ден и моите деца да имаат таква можност.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео