romaversitas.org.mk

Ангелова Цвета, студентка на Филозофски факултет, Институт за социологија, УКИМ

Место каде што се чувствувам удобно и прифатено. Неизмерната поддршка и простор за дружење, исто така запознав нови луѓе од кои сум позитивно изненадена и со настаните организирани од страна на Ромаверзитас си го надоградувам своето знаење. 

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео