romaversitas.org.mk

Ангелова Цвета, студентка на Филозофски факултет, Институт за социологија, УКИМ

Место каде што се чувствувам удобно и прифатено. Неизмерната поддршка и простор за дружење, исто така запознав нови луѓе од кои сум позитивно изненадена и со настаните организирани од страна на Ромаверзитас си го надоградувам своето знаење. 

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео