romaversitas.org.mk

Селика Аљиљи, студентка на Економски факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува место во кое ми е овозможено искажување на својот став, мислење, место кое овозможува надоградување на моите лични и професионални способности, место кое знам дека секогаш ќе бидам добродојдена како студентка Ромка. Во Ромаверзитас, како корисник и одвреме навреме како волонтер, сум од прва година и можам да кажам искуството досега што го имам здобиено од оваа институција има позитивна промена врз мојата личност како академски граѓанин.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео