romaversitas.org.mk

Селика Аљиљи, студентка на Економски факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува место во кое ми е овозможено искажување на својот став, мислење, место кое овозможува надоградување на моите лични и професионални способности, место кое знам дека секогаш ќе бидам добродојдена како студентка Ромка. Во Ромаверзитас, како корисник и одвреме навреме како волонтер, сум од прва година и можам да кажам искуството досега што го имам здобиено од оваа институција има позитивна промена врз мојата личност како академски граѓанин.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео