romaversitas.org.mk

Џемилиана Абдулова, студентка на Правен факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува помош и поддршка на остварување нови знаења во области кои ни се потребни за професионални цели во иднина, исто така се и поддршка ако имаш идеја или тема тоа да се реализира.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео