romaversitas.org.mk

Џемилиана Абдулова, студентка на Правен факултет, УКИМ

Ромаверзитас за мене претставува помош и поддршка на остварување нови знаења во области кои ни се потребни за професионални цели во иднина, исто така се и поддршка ако имаш идеја или тема тоа да се реализира.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео