romaversitas.org.mk

Аријета Тахири, студентка на Медицински факултет, УКИМ

Ромаверзитас прераснува во големо семејство од каде се гради темел за нови промени од младите кон и за општеството . Место каде се формираше  традиција која говори за  : ВИЗИЈА, ИДЕЈА, ПЛАН, АКЦИЈА, РЕАЛИЗАЦИЈА. Делување заедно - ЕДИНСТВО !

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео