romaversitas.org.mk

Аријета Тахири, студентка на Медицински факултет, УКИМ

Ромаверзитас прераснува во големо семејство од каде се гради темел за нови промени од младите кон и за општеството . Место каде се формираше  традиција која говори за  : ВИЗИЈА, ИДЕЈА, ПЛАН, АКЦИЈА, РЕАЛИЗАЦИЈА. Делување заедно - ЕДИНСТВО !

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео