romaversitas.org.mk

Ервин Мамути, студент на Правен факултет, УКИМ

За мене Ромаверзитас пртставува организација која дава услови и можности  за студенти Роми, за нaшиот личен развој, полесен начин за остварување на нашите цели. Ромаверзитас  како една организација ни дава можност да бидеме вклучени во едукативни работилници, проекти и други активности кои ги нуди организацијата.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео