romaversitas.org.mk

Ервин Мамути, студент на Правен факултет, УКИМ

За мене Ромаверзитас пртставува организација која дава услови и можности  за студенти Роми, за нaшиот личен развој, полесен начин за остварување на нашите цели. Ромаверзитас  како една организација ни дава можност да бидеме вклучени во едукативни работилници, проекти и други активности кои ги нуди организацијата.

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.13

  Линк од електронски весник

Донатори

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Активни повици и конкурси

Соработници

Видео