romaversitas.org.mk

Повик за номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во пресрет на Светскиот ден на Ромите 8 ми Април во рамките на проектот „Ромаверзитас - Со развој и активизам кон еднаквa интеграција и можности“ финансиран од Ромскиот едукативен фонд, објавува повик за номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата - студент со највисоки резултати во текот на студиите и најактивен студент на генерацијата.

Кризата и вонредната ситуација најчесто го вади на површина најлошото но и најдоброто од луѓето – гласи една позната изрека. Ромаверзитас во прилог на ублажување на кризата предизвикана од Ковид – 19 ќе спроведува и директни мерки и активности за помош на ромската заедница и подршка во процесот на продолжување на образованието.

Заради одбележувње на важни датуми за Ромската заедница и по повод Светкиот ден на Ромите 8 ми Април, во рамките на дадениот контекст, Здружението на граѓани РОМАВЕРЗИТАС симболично ќе додели:

 • награда за најдобар есеј за најактивниот студент на генерацијата кој што придонесува за ромската заедница, ваучер за лап топ во износ од 15000 ден
 • награди за двајца студенти со највисоки резултати во студиите ваучер за таблет во износ од 4000 ден, студентски ваучер во износ од 3000 ден.
 1. Номинација за награда за најдобар есеј за најактивниот студент на генерацијата

Номинацијата за оваа награда е на следниот начин:

 • Изразување на интерес
 • Пишување на есеј на тема: Активизам во услови на криза. Содржината на есејот треба да биде мин 3 страни во word документ (12 фонт) запазувајчи ја структурта на есејот (Вовед, Главна содржина/теза и аргументација и Заклучоци/препораки )

1.2Услови за Номинација за награда за најдобар есеј

 • Номинираните лица да се студенти Роми на додипломски студии или постдипломски студии, запишани како редовни студенти во академската 2019/20 год
 • Да придонесуваат и да учествуваат во развојот на ромската заедница

1.3.Документи за пријавување

 • Пријава преку Изразување на интерес (документ во прилог);
 • ЦВ
 • Скениран индекс за увид доставен на емаил
 • Есеј на тема: Активизам во услови на криза .

1.4. Краен рок за доставување на горенаведените документи е најдоцна до 16 април 2020 год

1.5. Критериуми за оценка и селекција на номинираните за награда за најдобар есеј за најактивен студент на генерацијата

Критериуми за оценка и селекција

CV

45 поени

Содржина на есеј

50 поени

Целосна и навремена документација

5 поени

Во комисијата за оценка и избор на најдобриот есеј за Активизам ќе учествуваат и лица од граѓанската иницијатица Аваја.

 1. Номинација за награди на двајца студенти со највисоки резултати во студиите -

Номинацијата за оваа награда е на следниот начин:

 1. Изразување на интерес (документ во прилог)
 2. Доставување на индек со оценки од положени испити

2.2.Услови за Номинација за награди на двајца студенти со највисоки резултати во студиите

 • Лицата да се студенти Роми на додипломски студии, запишани како редовни студенти во академската 2019/20 год
 • Да се достави скениран индекс на увид со сите внесени оценки од положени испити заклучно до февруари 2020 година

2.3 Документи за пријавување

 • Пријава (документи во прилог);
 • ЦВ
 • Скениран индекс за увид доставен на емаил со сите внесени оценки од сите положени испити заклучно до февруари 2020 година

2.4 Краен рок за доставување на горенаведените документи е најдоцна до 16 април 2020 год

2.5. Критериуми за оценка и селекција на номинираните за награда со највисоки резултати во студиите

CV

5 поени

Просек од оценки за положени испити

*Студенти во прва година по овој основ може да добијат максимум (85 поени)

50 поени

Целосна и навремена документација

5 поени

Во комисијата за селекција ќе се консултираат и мислење на неформалните преставници на студенската унија на Ромаверзитас

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. најдоцна до 16април 2020 година.

Izrazuvanje_na_interes_za_najdobar_esej.docx

Izrazuvanje_na_interes_za_nagradi_na_dvajca_studenti_so-najvisoki_rezultati_vo_studiite.docx

 

 

По завршувањето на оваа активност лицата со помош на проектниот тим на Ромаверзитас ќе треба да се :

1. РЕГИСТРИРААТ ВО НАДОГРАДЕНАТА ПЛАТФОРМАТА НА Е-РОМАВЕРЗИТАС

2. АКТИВИРААТ СВОЈ ПРОФИЛ / КОРИСНИЦИ НА ПРОЕКТОТ

3. „УРЕДУВАЊЕНА-ПРОФИЛ“

4. СПУШТАЊЕ НА МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА НА еРОМАВЕРЗИТАС

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео